divendres, 13 de març del 2015

Triar o no triar

El meu pare va començar a treballar als catorze anys. No va fer cap tria. La meva mare, el mateix. Era simplement el que hi havia. Jo vaig anar al institut primer i després a la universitat. Atès que no havia anat ningú, i havia certament altres opcions, hi ha va haver tria i el poder anar era positiu. Un senyal d’ascensió professional o d’accedir a bens, una vida d’estudi, altrament improbables. La generació dels meus fills hi anirà majoritàriament a la universitat. No pas perquè aspirin a una vida d’estudi, no tenen gaire idea de que podria ser-ne això. També desconfien de la promoció social o professional, poc congruent amb l’esdevenidor probable. Hi aniran, només i exclusivament perquè és el que hi ha. La mateixa raó per la que ha anat a l’institut. Sense tenir en compte això, tota discussió pedagògica n’esdevé converses de metafísica barata.

1 comentari: